Asia Clean Capital Vietnam hợp tác cùng Universal Alloy Corporation để vận hành bằng nguồn điện xanh

Thành phố Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12, Asia Clean [...]