Trở lại

GREEN INDUSTRIAL PARK Leading US Semiconductor Company GREEN INDUSTRIAL PARK GREEN INDUSTRIAL PARK

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI– INTEL

DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM

Nhà máy đạt chuẩn LEED – KCNC SÀI GÒN
Công suất: 240 kWp
Công suất phát điện

319,218 kWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

236 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

10,412 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

190 tấn

Chi phí tiết kiệm trong vòng đời 20 năm

484.000 US$

Địa điểm

Hồ Chí Minh
Việt Nam