Trở lại

GREEN INDUSTRIAL PARK GREEN INDUSTRIAL PARK GREEN INDUSTRIAL PARK

DỰ ÁN TÍCH HỢP NLMT - TSUNEISHI

DỰ ÁN BIPV LỚN NHẤT

Dự án xây dựng tích hợp NLMT lớn nhất thế giới
Công suất: 19,000 kWp
Công suất phát điện

18,202,347 kWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

13,907 tons

Số cây tương đương
trồng hàng năm

576,049 trees

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

25,700 tons

Chi phí tiết kiệm trong vòng đời 20 năm

10.800.000 US$

Địa điểm

Zhoushan Zhejiang