Trở lại

Motul

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI - MOTUL VILUBE

NHÀ SẢN XUẤT DẦU NHỜN HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Công suất phát điện

367.692 KWh

Giảm phát thải CO2 hàng năm

228.7 tấn

Số cây tương đương
trồng hàng năm

10.078 cây

Lượng nước tiết kiệm hàng năm

213,3 tấn

Chi phí tiết kiệm 20 năm

832.236 US$

Vị trí

Ho Chi Minh City, Vietnam